Reakcija gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića na zajedničko otvoreno pismo Eko foruma Zenica i Foruma građana Zenice

Dana 31.05. i 01.06.2019. godine na službenoj internet stranici udruženja Eko forum Zenica objavljeni su tekstovi pod nazivom "Otvoreno pismo vijećnicima Gradskog Vijeća, gradskoj upravi i građanima Zenice" te "Rezervni plan za izvor toplote za grijanje Zenice" u kojima se, između ostalog, spominje mogućnost pripreme rezervnog plana za izvor toplote za grijanje.

Grad Zenica kao jedan od partnera u projektu osnivanja zajedničke kompanije "Toplana Zenica d.o.o.", iznosi sljedeće:

Gradska uprava na čelu sa Gradonačelnikom je riješila problem grijanja građana Zenice koji u ranijem periodu nije bio riješen i usljed čega su gradska uprava i građani bili dovedeni pred svršen čin. ArcelorMittal Zenica, Grad Zenica, KPA Unicon i FinnFund iz Finske su zajednički osnivači preduzeća Toplana Zenica koja će, korišteći industrijske plinove koji se sada slobodno puštaju u zrak i prirodni gas, proizvoditi paru i vrelu vodu koje će biti korištene za rad pogona ArcelorMittala-a i za grijanje građana Zenice. Ovaj vrhunski ekološki projekat omogućuje da se umjesto puštanja industrijskih gasova u zrak isti koriste za proizvodnju toplotne energije, dok će se prirodni gas dodatno koristiti, ukoliko eventualno bude potrebe, da bi se obezbijedila neophodna količina toplotne energije i za rad postrojenja ArcelorMittal-a, a i za grijanje građana Zenice. EBRD je obezbijedio kreditna sredstva za realizaciju projekta, što je konkretan dokaz da se radi o ekološki prihvatljivom projektu, jer je dodatno analiziran i ocijenjen od strane stručnjaka koje je angažovala ova finansijska institucija. Konačno nećemo morati spaljivati desetine hiljada tona uglja da bi se obezbijedilo grijanje za građane Zenice, usljed čega tokom zimskih mjeseci u gradu imamo enormno onečišćenje zraka i periode kada je kvaliteta zraka izuzetno štetna za zdravlje građana. To je projekat gdje Grad Zenica uz obezbijeđenje osnivačkog kapitala u visini od 2,2 miliona EURA postaje vlasnik 20% preduzeća Toplana Zenica za čiju izgradnju će biti utrošeno cca 50 miliona EURA. Sredstva za izgradnju osiguravaju se iz kredita EBRD-a za čiji povrat je garant ArcelorMittal, a povrat kredita se ostvaruje iz prihoda koje će zajednička kompanija ostvariti u budućnosti prodajom pare i vrele vode. Na ovaj način građani Zenice dobijaju ekološki prihvatljiv izvor toplotne energije bez ulaganja vlastitih sredstava, sa garantovanom cijenom otkupa toplotne energije koja je potrebna za grijanje korisnika sistema. Grad ima mogućnost da se i povuče iz ovog aranžmana kad god želi, uz garantovani povrat uloženih sredstava. Ovo je najbolje, najracionalnije, najekonomičnije, najbrže, ekološki čisto rješenje koje je izabrano i od strane ekspertnog tima prilikom analize mogućih rješenja za grijanje građana. Ovo je rješenje koje je uz stručno obrazloženje ekspertnog tima, podržano i od strane Gradskog vijeća kao najbolje,  najracionalnije i najekonomičnije, a u potpunosti ekološki prihvatljivo. Projekat izgradnje Toplane je u fazi realizacije i neće biti zaustavljen, tako da će građani Zenice u zimskoj sezoni 2020.-2021. koristiti novi izvor toplote za zagrijavanje.

Pozivam „stručnjake“ koji se uporno pozivaju na „alternativna i kvalitetnija rješenja“ za obezbjeđenje toplotne energije da u roku od 15 dana dostave prijedloge tih rješenja, sa obrazloženjem tehničkog rješenja za izgradnju toplotnog izvora, sa ekonomskom analizom troškova gradnje, sa analizom kompletne investicije, sa analizom operativnih troškova i što je najvažnije, načinom pokrivanja svih nabrojanih troškova, sa tačno identifikovanim investitorom, te da takva rješenja, uz prateću kvalitetnu  analizu sa gore pomenutih aspekata, ponude gradskog upravi, vijećnicima i građanima. Umjesto prodavanja magle i stalnog neosnovanog prozivanja Gradonačelnika i gradske uprave, pozivam vas da dostavite konkretne prijedloge projekata za rješavanje izgradnje novog izvora toplote, ako takvi postoje, uključujući sveobuhvatnu analizu tehničkog, investicionog i komercijalnog aspekta realizacije projekta. Ako Gradonačelniku i gradskoj upravi ponudite kvalitetnije i jeftinije rješenje za zagrijavanje grada, mi smo spremni da isto ponudimo građanima i da se povučemo iz realizacije projekta izgradnje Toplane Zenica, uz obezbijeđen povrat uloženih sredstava, bez bilo kakve štete po građane i budžet. Ukoliko niste spremni ili ne možete pripremiti sveobuhvatnu analizu za projektne prijedloge i alternative koje spominjete, a sa stanovišta već pobrojanih aspekata, molim vas da prestanete sa daljim neosnovanim i paušalnim ocjenama i komentarima vezanim za ovaj projekat, da gradska uprava na čelu sa Gradonačelnikom može kompletirati projekat izgradnje novog, ekološki čistog izvora toplotne energije. Pokazali smo da znamo, možemo i umijemo da rješimo i ovaj gorući problem za naše sugrađane, bez ulaganja neophodnih sredstava za izgradnju toplotnog izvora, a sa velikim koristima za naše građane. 

 

                                                                                                Gradonačelnik

                                                                                               Fuad Kasumović

 

Dokument u cjelosti možete preuzeti ovdje.