Pristup Sistemu aktivnog čekanja putem Interneta trenutno nije moguć

Obavještavamo građane da je zbog kvara na komunikacionim uređajima pristup Sistemu aktivnog čekanja u Šalter sali Gradske uprave putem Interneta trenutno onemogućen.

Naši stručnjaci aktivno rade na otklanjanju kvara pa molimo građane za strpljenje i razumijevanje.