Uplaćena peta rata boračkih stipendija


Služba za boračko invalidsku zaštitu  Grada Zenica obaviještava da je Kantonalno Ministarstvo za boračka pitanja dana 26.01.2016.godine uplatilo novčana sredstva za V (petu) ratu stipendija boračkoj populaciji, za akademsku 2014./2015. godinu.

Služba za boračko invalidsku zaštitu