Uplaćena sedma rata boračkih stipendija
Služba za boračko invalidsku zaštitu  Grada Zenica obaviještava da je  Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona dana 01.04.2016.godine  uplatilo novčana sredstva za VII (sedmu) ratu stipendija boračkoj populaciji, za akademsku 2014./2015. godinu.

Služba za boračko invalidsku zaštitu