Uspostava i zamjena zemljišne knjige za katastarsku općinu K.O. Zenica I po novom premjeru

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH Općinski sud u Zenici najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarsku općinu K.O. Zenica I po novom premjeru.

Iz Općinskog suda Zenica pozivaju sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini KO Zenica I po novom premjeru, (na prostoru od Školske ulice pa do Željezare) da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Poziv Općinskog suda u Zenici u cjelosti pogledajte ovdje.