Zakazana peta hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica; prezentacija o JV kompaniji

Na osnovu člana 85. i 86. Poslovnika Gradskog vijeća ("Službene novine Grada Zenica", broj:  4/17) zakazana je peta hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica.
Sjednica će se održati 16. aprila 2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9,00 sati u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.

Materijal za predloženi dnevni red nalazi se na web stranici Grada Zenica (www.zenica.ba)

Vezano za 2. tačku predloženog dnevnog reda - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Osnivački ugovor Joint venture (JV) kompanije, prezentacija o JV kompaniji može se pogledati ovdje.