Zakazana sjednica proširenog Radnog predsjedništva GVZ

Na osnovu člana 22. stav 1. alineja 2. a u vezi sa odredbama članova 15. i 24. Poslovnika Gradskog vijeća (“Službene novine Grada Zenica”, broj 4/17) predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica saziva sjednicu proširenog Radnog predsjedništva GVZ.

Sjednica će se održati 29. avgusta 2017. godine (utorak) sa početkom u 16,00  sati, u maloj Gradske uprave (nova zgrada Gradske uprave, prvi sprat).

Poziv se može preuzeti ovdje.