Zaključak o davanju saglasnosti JU Centar za socijalni rad Zenica za izdavanje sale

Dana 15.09.2017. godine gradonačelnik Fuad Kasumović donio je zaključak o davanju saglasnosti JU Centar za socijalni rad Zenica za izdavanje sale u zgradi Centra trećim licima (pravnim ili fizičkim licima, institucijama, nevladinim, međunarodnim i drugim organizacijama, udruženjima i sl.), a radi održavanja promocija, prezentacija, radionica, seminara, edukacija i sastanaka, osim za potrebe izborne kampanje.

Informacije o uslovima i načinu korištenja sale JU Centar za socijalni rad pogledajte ovdje.