Odluka o izmjeni dijela Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji ZEDA d.o.o. Zenica

U skladu sa članom 18. Statuta Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o., te Saglasnošću Grada Zenice broj: 02-49-5277/19 od 08.03.2019. godine, na prijedlog Komisije za provođenje Javnog konkursa direktor Agencije ZEDA donosi Odluku o izmjeni dijela Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno  vrijeme u Agenciji ZEDA d.o.o. Zenica