Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora koji su u vlasništvu i na upravljanju Grada Zenica

Na osnovu člana 6. i 10. Odluke o zakupu poslovnih prostora ("Službe novine Grada Zenica" broj:6/18) i zaključka Gradonačelnika br. 02-23-58/19, Grad Zenica objavljuje Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora koji su u vlasništvu i na upravljanju Grada Zenica.

 

Pregled slobodnih poslovnih prostora