Konkurs za javna priznanja Grada Zenica

 

Uputstvo za popunu obrazaca:

Pri popunjavanju obrazaca za javna priznanja, potrebno je obratiti pažnju na izbor pravog obrasca, a isti zavisi od vrste javnog priznanja koje se predlaže, od toga koji subjekat predlaže (pravno lice ili grupa građana), te ko je predložen (pravno lice ili pojedinac).