BFC SEE Verifikaciona komisija boravila u posjeti gradskoj upravi

Grad Zenica je u proteklom periodu učestvovao u procesu certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). Tokom procesa pripreme za dobijanje BFC (Business Friendly Certificate) certifikata Grad Zenica je trebao ispuniti 12 eliminicionih kriterija i 86 podkriterija. Eliminacioni kriteriji vezani su uglavnom za strateško planiranje, formiranje jedinice za lokalni ekonomski razvoj i Privrednog savjeta, poboljšanje usluga za dobivanje građevinske dozvole i unaprjeđenje komunikacije gradske uprave sa lokalnim privrednicima.

Tim je povodom, u srijedu 20.09.2017. godine gradsku upravu posjetila međunarodna Verifikaciona komisija u sastavu: Amra Jaganjac, BFC Mreža Federacije BiH, Snježana Sikirić, BFC Mreža Hrvatska i Dejan Jekić, BFC Mreža Srbija.

Na osnovu prethodno dostavljene dokumentacije Evaluaciona komisija ocijenila je da je Grad Zenica ispunio 87% postavljenih uslova. Analiza Verifikacione komisije je posljednja faza u procesu utvrđivanja ispunjenjosti uslova za dobijanje BFC certifikata.

Sastanku sa Verifikacionom komisijom su prisustvovali gradonačelnik Fuad Kasumović, pomoćnici gradonačelnika, šefovi odsjeka, direktori JKP-a Grada Zenica, članovi BFC tima i Privrednog savjeta Grada Zenica, vijećnici Gradskog vijeća Zenica te lokalni privrednici.

Gradonačelnik Fuad Kasumović naglasio je ovom prilikom da gradska uprava duži vremenski period intenzivno radi na poboljšanju uslova za ulaganje, svakodnevno komunicira sa lokalnim privrednicima o problemima i izazovima sa kojima se susreću, a dobijanje BFC certifikata potvrdit će da je poslovni ambijent u gradu Zenica povoljan.

Ovih dana se očekuje konačni Izvještaj verifikacione komisije sa preporukama.