Biznis razvojna konferencija u Zenici

Skratiti period izdavanja dozvola za gradnju i registraciju firmi


U Zenici se danas i sutra održava skup privrednika, predstavnika institucija, vladinih i nevladinih organizacija,  koji bi trebao da da odgovore na ključne probleme koji stoje kao prepreka ulagačima i privrednicima u našoj državi u razvoju  poduzetništva.
Organizatori skupa su Biznis start-up centar Zenica, Biznis servis centar Vlade Zeničko-dobojskog  kantona i općina Zenica.
O navedenim problemima raspravljaće oko 200 pozvanih  privrednika i stotinjak  predstavnika svih nivoa vlasti i stranih vlada i organizacija  koji su te procese već prošli.Na skupu učestvuju predstavnici Vlade BiH i Federacije BiH, Kraljevine Holandije, Univerziteta Zenica, UNDP-a, USAID-A, Agencija za sigurnost hrane i druge nevladine i vladine organizacije iz Evrope i Bosne i Hercegovine.
Skup je danas u ime domaćina pozdravio načelnik  zeničke općine Husejin Smajlović, a prigodnim govorom skupu se obratio i Karel Voskuler, ambasador  Holandije u Bosni i Hercegovini.
Skraćivanje  procesa registracije preduzeća sa 56 na osam dana , lakše izdavanje građevinskih dozvola, razvoj infrasatrukture za poduzetništvo ,  predpristupni fodovi EU , uvjeti za izvoz, uvezivanje svih nivoa vlasti u ovom procesu, samo su neke teme o kojima će se govoriti na dvodnevnom skupu u Zenici.
U razdoblju od 2008. do 2010. godine  planirano je kontinuirano praćenje  stanja u sektoru malih i srednjih preduzeća i prepreka u njihovom  razvoju, te  prezentacija  rezultata anketa i prijedloga  za otklanjanje eventualnih smetnji.Predviđeno je da se godišnje  održavaju slične konferencije u Zenici, kako bi se  analizirali i predstavili rezultati provedenih analiza.