Četrdesettreća sjednica Vijeća Općine Zenica

Ponude idejnog rješenja “Trga Rudara“ usaglasiti sa urbanističko-arhitekstonskim zahtjevimaIzvještaj o realizaciji zaključka Vijeća Općine Zenica o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja poslovnih objekata na lokaciji „Trg Rudara“ u Zenici, od 30. oktobra prošle godine, danas je razmotren na redovnoj sjednici Vijeća . Vijećnici su se složili da  Konkursna  komisija  okonča postupak odabira najpovoljnije ponude.
Naime na Konkurs su prispjele tri ponude: NBI Ćurić d.o.o. Žepče. Seha Endustriyel yatimlar A.S. Istambul, Republika Turska i ANS Drive d.o.o. iz Sarajeva.
Nakon otvaranja  ponuda , stručna komisija je izvršila analizu radova i ocijenila da ni jedan    u cjelosti ne zadovoljava  uslove tendera sa aspekta urbanističko- arhitekstonske koncepcije.
I pored datih primjedbi Komisija je mišljenja da se predložena rješenja mogu uskladiti  sa traženim uslovima.
Predložila je da ponuđači prije otvaranja ekonomskog dijela  ponude, daju pismenu izjavu da prihvataju zahtjev da  usklade svoja rješenja  sa datim urbanističko-tehničkim uslovima.
Turci su odustali od zahtjeva, a druga dva ponuđača su saglasni da mijenjaju  idejna rješenja.Vijećnici su  zaključili da  se u narednih pet dana otvori i ekonomski dio ponude te da se odabere najpovoljnija ponudač.
Vijećnici Općine Zenica  danas su razmotrili informacije o stanju u mjesnim zajednicama na podrućju općine Zenica i upravljanju gradskim grobljima u Zenici.Ovom prilikom upućene su pohvale  menadžmentu Javnog preduzeća „Gradsko groblje“ za sve što su uradili u proteklom periodu i što planiraju da urade u predstojećem vremenu.
Danas je prihvaćen izvještaj o stanju i mogučoj  namjeni kamp naselja Babino polje  Zenica, a data je saglasnost na Ugovor o ustupanju kupoprodajnog ugovora o kupovini zgrade RMH škole na  Bilimišću  u Zenici.Ugovorom  Islamski fakultet Zenica svoja prava i obaveze u cjelosti prenosi na obrazovnu ustanovu iz Sarajeva „Bosna SEMA „ .