Četvrta sjednica Vijeća općine Zenica

Ncrt budžeta zeničke općine upućen na javnu raspravu

 

 

Danas je održana četvrta sjednica  Vijeća općine Zenica .Započela je usvajanjem zapisnika sa predhodne sjednice i vijećničkim pitanjima, koja su se odnosila na prevoz učenika, odnosno organizovanje javnog prevoza na nivou općine, zdrastvenu zaštitu  građana, komunalnu infrastrukturu, monitoring  aerozagađenosti u ArcelorMittalu, te izgradnji hitroelektrane na području Vranduka.Sva pitanja bit će obrađena i u pisanij formi dostavljena  vijećnicima do naredne sjednice Vijeća.

Najviše vremena danas je posvećeno raspravi o  Nacrtu budžeta općine  Zenica za 2009. godinu,  koji je  urađen iako još uvijek  nije usvojen Zakon o pripadajućim prihodima.Budžet  je predložen u  visini prošlogodišnjeg prihoda   koji iznosi   42 625 000 KM. Rashodi su na nivou planiranih prihoda.

Kapitalni grantovi  u iznosu od 8.930.000 KM  odnose se  na  izgradnju gradske arene, kapitalnih ulaganja u mjesne zajednice, održavanje sporstkih objekata , rekonstrukciju domova za djecu, obdaništa, škole, biblioteke, izgradnju repetitora i domova  iz oblasti kulture  Zahtjevi korisnika  budžeta daleko nadmašuju  budžetski prihod  tako da je predlagaču bilo vrlo teško uskladiti te dvije stavke.

Bilo je prijedloga da se uz budžet predloži i program mjera za izlazak iz eventualne krize , kao i to da se za projekte  poput dovršetka gradske arene zatraži pomoć od kantonalnih i federalnih organa , a da se raspoloživa sredstva usmjere na socijalna davanja i podsticaj poljoprivredne proizvonje.

Vijećnici su  prihvatili Nacrt  budžeta za 2009. godinu  zajedno sa  Nacrtom Odluke o izvršenju budžeta i uputili ih na javnu raspravu koja će trajati petnaest dana, s tim  da se prilikom  usvajanja  konačnog teksta dokumenta uzmu u obzir svi prijedlozi i primjedbe.

 

Na dnevnom redu  četvrte sjednice Vijeća općine našla se Informacija  o realizaciji Plana povratka i repatrijacije raseljenih lica i izbjeglica  na području općine Zenica.Donesena je  i Odluka o utvrđivanju  općeg interesa za izgradnju male hidroelektrane i korisnika  eksproprijacije na lokalitetu KO Čajdraš.

Vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama  Odluke o visini naknade za obezbjeđenje sredstava  Općinskog fonda za vatrogastvo te Prijedlog rješenja  o promjeni oblika i površine parcele u KO. Zenica grad, Prijedlog rješenja o pretvaranju dijela javne površine  u građevinsko zemljište KO. Zenica-grad ( KO. Zenica I)  i Prijedlog rješenja  o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta površine 6 459 kvadratnih metara u KO. Raspotočje, radi privođenja trajnoj namjeni.

Odlukom Vijeća  Općina Zenica  prenijela je  pravo upravljanja i korištenja  poslovnog prostora površine 1432 kvadratna metra , u Ulici Mehmedalije Seida Serdarevića  bb, na Javnu ustanovu Muzej grada Zenice.

Vijeće je danas   usvojilo Izvještaj o radu Gradske narodne kuhinje Zenica  u 2008. godini, a data je i saglasnost za nabavku autobusa  Javnom preduzeću „Zenicatrans prevoz punika“ uz prijedlog Komisije za ekonomske odnose.Prije svega da se dopuni Analiza opravdanosti nabavke  cijenama polovnih  u odnosu na cijenu novih  autobusa.Ukoliko se Vijeće općine  opredijeli za nabavku polovnih autobusa, da se tenderska dokumentacija  uputi Vijeću na saglasnost prije raspisivanja tendera, a da se u tendersku komisiju uključi predstavnik Općine Zenica.

Svoju saglasnost vijećnici su dali na  rješavanje stambenog problema stanara kasina u ulici Željeznićka broj 10 i 15 i rješavanju pitanja  ruševnih objekata u istoj ulici na broju 17 i ulici Zije Dizdarevića 2.

Prema zaključku Vijeća Općina će ovih dana raspisati  tender za prodaju objekta u Radnoj zoni  „Zenica -1“, a Informaciju delegacije općine Zenica o posjeti gradu Duispurg u Njemačkoj , Vijeću je podnio Muhamed Pašić, savjetnik načelnika općine.