Danas u Zenici održan sastanak Upravnog odbora Saveza logoraša Bosne i Hercegovine

Najviše tužbi protiv Republike Srpske

 

 

 

Upravni odbor Saveza logoraša Bosne i Hercegovine danas je u Zenici održao sastanak na kome su pored tekućih razmotrena statusna pitanja logoraša i analizirana realizacija projekta pokretanja pojedinačnih tužbi logoraša po presudi Međunarodnog suda pravde, za naknadu nematerijalne štete.

Savez ima 50 hiljada članova.Od marta prošle godine 12 hiljada ih je podnijelo tužbe.Tuženi su: Republika Srpska, Hrvatska, Srbija , Federacija Bosne i Hercegovine.

Polovina od ukupnog broja tužbi odnosi se na Republiku Srpsku.

Odštetni zahtjev po danu provedenom u logoru iznosi 300 eura, što je samo osnova za donošenje konačne odštete.

U Zeničko- dobojskom kantonu od septembra prošle godine podneseno je 400 tužbi.

Savez trenutno priprema 5000 dosijea za podnošenje novih tužbenih zahtjeva.To je veliki posao za sadašnji broj administrativnih radnika koji rade na tim poslovima. Savez će učiniti sve da ubrza izdavanje potrebnih uvjerenja.

Statusna pitanja logoraša, unazad godinu dana ostala su gotovo nepromijenjena, konstatovano je danas Upravni odbor Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, pa je danas u Zenici zaključeno je da se primjena postojeće zakonske regulative, koja reguliše ovu materiju ubuduće ujednači po kantonima i ubrza njihova primjena.