Danas zasjedalo Vijeće Općine Zenica

Prijedlog Programa rada Vijeća Općine Zenica za 2008. godinu usvojen je na današnjoj sjednici Vijeća na kojoj su vijećnici upoznati sa stanjem zagađenosti zraka u Zenici u decembru prošle i tekućem mjesecu ove godine.

Konstatovano je da je u analiziranom periodu zabilježena zabrinjavajuća koncentracija sumpor dioksida i lebdećih ćestica.Posebno na mjernim mjestima, naseljima Travnička ulica- Metalurški Institut, Crkvice i Tetovo.Prema mjerenjima Zavoda za zaštitu i ekologiju Metalurškog Instituta Kemal Kapetanović,koncentracije zagađivača bile su nekoliko puta veće od dozvoljenih vrijednosti.

Zaključeno je da se ubuduće mjerenja obavljaju na više lokacija u gradskim i prigradskim naseljima , te da se o rezultatima građani redovno informišu.

Nacrt plana izgradnje, uređenja i održavanja grada i putne infrastrukture na podrućju općine Zenica u 2008. godini bio je predmet rasptrave današnje sjednice općinskog vijeća.Predvidio je ukupna ulaganja od 8.475.000 KM .Tim dokumentom planirana je između ostalog rekonstrukcija gradskih ulica: Krč i Gorni Krč, Envera Ćerkeza i Fuada ef. Subašića i Gundulićeve ulice.Tu su i 22 stavke koje se odnose na izgradnju i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva. Nacrt je obuhvatio prioritetne projekte koje su aplicirale mjesne zajednice .Usvojen je i upućen na raspravu koja će trajati 15 dana.

Na raspravu Vijeće je uputilo i nacrt Plana kapitalnih ulaganja za 2008. godinu u oblasti vodoprivrede na podrućju općine Zenica.Na osnovu provedene ankete u mjesnim podrućjima općine sačinjen je plan ulaganja za ovu godinu .Prilikom izrade plana vodilo se računa da se zadovolje potrebe vodosnabdijevanja , obezbijedi odvodnja otpadnih voda i zaštite izvorišta.

Kako se predviđa Plan kapitalnih ulaganja realizovat će se u četiri faze, a konačnu verziju plana moguće je uraditi tek nakon što Vlada Zeničko-dobojskog kantona odredi visinu ulaganja u infrastrukturu u 2008. godini.

Općinsko vijeće usvojilo je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu općine Zenica i rješenje o dodjeli putem konkursa, na korištenje radi građenja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta , površine 739 metara kvadratnih KO Zenica-grad privrednom društvu HASS KOMERC d.o.o. Zenica.Doneseno je i rješenje o prestanku mandata vijećnika Redžić Miralema.