Direktor USAID-a u BiH obećao podršku razvoju Zenice

Direktor USAID-a u Bosni i Hercegovini gdin Peter Duffy boravio je u prvoj službenoj posjeti gradonačelniku Zenice, gdinu Fuadu Kasumoviću. Tokom jednosatnog razgovora, gradonačelnik Kasumović upoznao je visokog gosta o aktuelnom stanju u Zenici te projektima koje realizuje ili će uskoro pokrenuti Gradska uprava. Američka agencija za međunarodni razvoj prema riječima njenog prvog čovjeka u BiH, spremna je pomoći ekonomsko jačanje Zenice. Kako je istakao gdin Duffy, Gradska uprava Zenice u narednom periodu može očekivati značajnu finansijsku podršku kada je u pitanju razvoj malih preduzeća i poljoprivrede. Gradonačelnik Kasumović zahvalio se USAID-u i američkoj Vladi na podršci državi BiH u proteklom periodu, kao i podršci koju pruža našoj državi na putu ka euroatlantskim integracijama. Grad Zenica iskorist će svoje ljudske i infrastrukturne resurse kako bi što prije osigurao konkretnu podršku od strane USAID-a.