Drugi sastanak Koordinacionog tima za izradu Plana kapitalnih investicija Grada ZenicaDanas ( 18.04.2017.) je Koordinacioni tim za izradu Plana kapitalnih  investicija  Grada Zenica za period 2017.-2020. godina, koga je formirao Gradonačelnik Fuad Kasumović, održao drugi radni sastanak. Tom prilikom  usvojeni su zapisnik sa sastanka koji je održan 06. aprila 2017. godine i Poslovnik o radu Koordinacionog tima. Nakon provedene diskusije usaglašeni su Kriteriji za ocjenu projekata/investicija  i  Kalendar za izradu Plana kapitalnih ulaganja. Dogovoreno je da članovi Tima do kraja ove sedmice daju primjedbe na Prijedlog  projektnog obrasca.
Ova aktivnost odvija se u okviru Programa  certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) u kome učestvuje i Grad Zenica. BFC SEE je jedinstven program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regiji Jugoistočne Evrope  pružaju privrednicima. Program ima za cilj da unaprijedi saradnju gradske uprave, privrednika i svih drugih aktera koji su uključeni u  proces privlačenja i realizacije investicija.