Grad Zenica i Caritas Švicarske podržavaju proizvođače jagoda

U Gradskoj upravi Zenice održana je edukacija za pet korisnika odabranih po javnom pozivu za predaju zazhtjeva za dodjelu 10 paketa za uzgoj jagoda, koji je raspisan u sklopu projekta "Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini - (IGAS) 2016-2020" i projektnih aktivnosti "Proizvodnja jagode u niskim tunelima na području grada Zenice".

Projektnu aktivnost sufinansiraju Grad Zenica sa 45% i NVO Caritas Švicarske sa 35%, uz učešće korisnika 20 %.

Prilikom odabira korisnika prednost su imale nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima do 400,00 KM s posebnim akcentom na mlade i žene koji imaju prebivalište na području grada Zenica.

Cilj edukacije bio je upoznati korisnike o pravilnoj pripremi zemljišta za sadnju jagoda, navodnjavanju te njihovoj zaštiti i prehrani.

Svaki korisnik će dobiti kompletan sistem za navodnjavanje "kap po kap" sa potrebnim priključcima za vodu kapaciteta 1000 litara, crnom malč folijom za uzgoj jagoda te certificiranim frigo i kontejnerskim sadnicama jagode, kao i zaštitna sredstva i đubriva potrebna za njegu jagoda.

Prezentaciju su održali konsultanti Caritasa Švicarske, koji će korisnicima pružati stručnu pomoć tokom jednogodišnjeg perioda trajanja projekta.   

"Sredstva za implementaciju ovog projekta predviđena su u Programu mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini na području grada Zenica. Projekat realizujemo u saradnji sa Caritasom Švicarske s kojim imamo pozitivna iskustva iz ranijih projekata. Iako smo planirali sufinansirati 10 korisnika, na javni poziv se prijavilo šest aplikanata. Jedan korisnik nije ispunio uslove koji su traženi u javnom pozivu, tako da će podršku u proizvodnji plantažne jagode dobiti pet domaćinstava sa područja grada Zenice", kazala je Senada Sejmenović, stručna savjetnica u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenice.

Projekat će doprinijeti ekonomskom osnaživanju domaćinstava, a u određenim slučajevima i samozapošljavanju u poljoprivredi.