Grad Zenica osigurao zemljište za osam domaćinstava koja su u poplavama 2014. godine izgubila dom

U Gradskoj upravi Zenice danas je potpisano osam ugovora o prijenosu prava vlasništva građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zenica licima odabranim po Javnom pozivu za odabir korisnika/ca pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama i klizištima 2014. godine.

Korisnici pomoći odabrani su po Javnom pozivu koji je raspisan u sklopu Programa za oporavak od poplava - Stambeno zbrinjavanje kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija BiH, zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International (HWI) i partnerskim općinama i gradovima.

Grad Zenica jedna je od 44 lokalne zajednice u BiH, u kojima se provodi ovaj program.

Program za oporavak od poplava - stambenog zbrinjavanja pruža podršku samoodrživom oporavku kroz sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i ekonomsko osnaživanje socijalno i ekonomski ugroženih osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine. Program, vrijedan 15 miliona eura, finansira Evropska unija, u iznosu od 12,5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije BiH, Vladom Republike Srpske, partnerskim općinama i gradovima i UNDP u BiH. 

U cilju realizacije ovog projekta Grad Zenica obezbijedio je građevinsko zemljište za osam korisnika, koji nisu bili u mogućnosti sami osigurati zemljište za izgradnju stambene jedinice. Radi se o licima pogođenim poplavama i klizištima 2014. godine, koja zbog teških materijalnih prilika, nastalih usljed bolesti, nezaposlenosti ili višečlanih domaćinstava nisu u mogućnosti da iz vlastitih sredstava obezbijede parcele za svoje stambeno zbrinjavanje. Pored prava vlasništva koje će ugovorom biti preneseno na korisnike, isti se oslobađaju od obaveza plaćanja naknada za zemljište (pogodnost lokacije, uređenje zemljišta i slično), naknada za izdavanje urbanističkih saglasnosti, građevinskih i upotrebnih dozvola, te troškova tehničkog prijema i drugih troškova potrebnih za upis prava vlasništva na parcelama.

Zemljište koje Grad Zenica dodjeljuje odabranim korisnicima nalazi se u KO Topčić polje (područje Bistričaka).