Grad Zenica podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Nakon što je Ustavni sud FBiH, dana 18.04.2018. godine, donio presudu kojom utvrđuje da Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, koja je objavljena u Službenim novinama Grada Zenica broj 1/17, dana 10.01.2017. godine, nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH, Grad Zenica je putem Gradskog pravobranilaštva podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH.

U apelaciji se ističe da je povrijeđeno pravo apelanta da kao jedinica lokalne samouprave određuje visinu komunalne takse na području Grada Zenica.

Predlaže se ukidanje osporene presude i prestanak pravnog djelovanja ukinute presude ili njeno vraćanje na ponovno odlučivanje Ustavnom sudu FBiH s tim da se kao privremena mjera uspostavlja prestanak pravnog dejstva osporene presude do donošenja nove odluke Ustavnog suda FBiH u ponovljenom postupku.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Zenica je na sjednici održanoj dana 29.12.2016. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama. Ovom odlukom, a prema kriterijima akumulativnosti djelatnosti pravnih i fizičkih lica te prema gradskim zonama u kojima isti obavljaju djelatnost, Grad Zenica uspostavlja takse za svaku istaknutu firmu, držanje odnosno korištenje sredstava za igru te držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima.

Protiv Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević podnio je dana 17.02.2017. godine Ustavnom sudu FBiH zahtjev za utvrđivanje ustavnosti Odluke, ukazujući da je osporena Odluka suprotna Ustavu Federacije BiH.