Gradonačelnik i Gradsko vijeće složni - hvala Njemačkoj i Švicarskoj

Danas je održana 4. hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj se odlučivalo o prihvatanju granta KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU FRANKFURT (KFW) za projekat "Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici".

Gradonačelnik gosp. Fuad Kasumović upoznao je vijećnike o gradskim ekološkim projektima, podsjetio je da je Zenica jedan od prvih gradova u BiH koji je ušao u projekat "Green City action plan", te objasnio važnost projekta "Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici" sa stanovišta poboljašanja kvaliteta života građana Zenice i zaštite životne sredine.

Projektom se predviđa nastavak izgradnje glavnih gradskih kolektora, izgradnja kolektora Drivuša - Bojin Vir, blatuškog kolektora, sanacija postojećih glavnih gradskih kolektora i izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda čime će se osigurati ekološki i higijenski prihvatljiva odvodnja sanitarnih otpadnih voda grada Zenica.    

Ukupni troškovi projekta su 19.266.687 EUR-a, a finansiranje je osigurano bespovratnim sredstvima koje Vlada Njemačke daje kroz KfW u iznosu
13.516.696,89 EUR-a, Vlada Švicarske kroz SECO u iznosu do 4.750.000 EUR -a i doprinosima Grada Zenica za nastavak izgradnje biciklističkih staza u iznosu
1.000.000,00 EUR-a i JP "ViK" d.o.o. Zenica u iznosu od 800.000 EUR-a u radnoj
zoni na izvođenju građevinskih radova.  

U okviru rasprave o ovom Projektu vijećnike je zanimalo da li će izgradnjom prečistača biti ugroženi drvoredi i koje su obaveze JP "ViK" d.o.o. Zenica nakon završetka projekta.

Direktor Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica gosp. Emir Pašalić pojasnio je da izgradnjom kolektora neće biti ugroženi drvoredi a da je  obaveza JP "ViK" d.o.o. Zenica nakon završetka projekta nastaviti finansirati troškove postrojenja.   

Nakon izjašnjavanja vijećnika, Gradsko vijeće Zenica jednoglasno je usvojilo Odluku o prihvatanju granta KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU FRANKFURT (KFW) za projekat "Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici" uz prijedloge Komisije za ekonomske odnose koja je 2. oktobra 2017. godine razmatrala prijedlog Odluke.

Usvajanjem ove Odluke stvorene su pretpostavke za potpisivanje Sporazuma o finansiranju i projektu između Kfw i BiH "Projekat prikupljanja i tretman otpadnih voda u Zenici" koji će u ime Grada Zenica sa donatorima potpisati gradonačelnik Fuad Kasumović koji je i na ovoj sjedinici podsjetio kako se radi o ponajvećoj finansijskoj donaciji u BiH unazad 25 godina.