Gradonačelnik imao konstruktivne razgovore sa predstavnicima JP Autoceste FBiH i Euro-Asfalt

 

Danas je u sjedištu Gradske uprave Zenica gradonačelnik gdin Fuad Kasumović održao sastanak s predstavnicima Javnog preduzeća Autoceste FBiH i kompanije Euro-Asfalt u vezi radova na izgradnji mosta u Drivuši.

Ovaj sastanak nastavak je ranijih razgovora Gradske uprave, Autocesta i Euro-Asfalta, kako bi se iznašla rješenja za aktuelne probleme s kojim se susreću izvođači radova.

Razgovaralo se o problemu izmještanja dalekovoda, vodnih i kanalizacionih cijevi, te također o izmještanju toplovodnih cijevi. U razgovoru koji je uslijedio, postignut je dogovor da će se pripremiti tehnički prijedlog za izmještanje dalekovada koristeći podzemne kablove, te da će se pokušati pronaći jeftinija varijanta ugradnje podzemnih kablova.

S obzirom da je postignut sporazum oko tehničke dokumentacije za izmještanje vodnih i kanalizacionih cijevi, dogovoreno je da se ispred Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica pripremi troškovnik za navedene radove izmještanja cijevi, oko čije realizacije i finansiranja će se naknadno razgovarati. Za izmještanje toplovodnih cijevi zatraženo je tehničko usaglašavanje sa projektantima, rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva prema privatnim licima, kao i priprema troškovnika za predviđene radove.

U skladu sa zahtjevom Euro-Asfalta, dogovoreno je da će ispred Gradske uprave biti upućen zahtjev prema JP Željeznice FBiH, kako bi se osigurala saglasnost na novu projektnu dokumentaciju za stubno mjesto SIII. Gradonačelnik Kasumović u narednim će danima posjetiti mjesto izvođenja radova kako bi se uvjerio u realizaciju ovog projekta od velikog značaja za Grad Zenicu.