Gradonačelnik Kasumović na sjednici Udruženja slijepih građana Zenica

U srijedu je u prostorijama Udruženja slijepih građana Zenica u ulici Prve zeničke brigade održana sjednica Upravnog odbora Udruženja kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Zenice, gdin Fuad Kasumović.

Predsjednik Udruženja Slijepih građana Zenice, gdin Suad Skopljak zahvalio se gradonačelniku za iskazanu spremnost da pomogne ovu kategoriju građana Zenice, te informisao gdina Kasumovića sa aktuelnom situacijom u Udruženju koje ima 183 člana. Od ukupnog broja članova, tek dvoje je radno angažovano, te je od gradonačelnika zatraženo da u skladu sa mogućnostima pomogne u zapošljavanju slijepih i slabovidnih lica. Razgovarano je o mogućnostima korištenja pogodnosti u gradskom javnom prijevozu, kao i o drugim pitanjima. Domaćini su gradonačelnika upoznali i sa teškim materijalnim položajem slijepih i slabovidnih lica članova ovog udruženja kojima je obećana pomoć.