Gradonačelnik Kasumović primio predstavnike demobilisanih boraca

Gradonačelnik Fuad Kasumović danas je sa saradnicima primio predstavnike demobilisanih boraca sa područja Grada Zenica.

Današnji sastanak nastavak je razgovora koji su na poziv Federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića vođeni u petak 21. jula 2017.godine u Velikoj sali Grada Zenica.

Shodno zaključcima sa tog sastanka da se odrede predstavnici demobilsanih boraca koji će učestvovati u razgovorima i radu sa predstavnicima Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti u cilju evidentiranja korisnika prava i utvrđivanja prijedloga kriterija za dodjelu sredstava iz Sporazuma Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja.

Ovom prilikom razgovaralo se i o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica u svrhu obezbjeđivanja zakonskog osnova za izradu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite, uključujući i bazu podataka (registar) svih oblika pomoći iz budžeta sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.