Gradska uprava želi pomoći porodici Muharemović

Gradonačelnik Fuad Kasumović, pomoćnica gradonačelnika u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Sumea Mujkanović, šefica Odsjeka za stambene poslove Indira Dreca i šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu Miralem Redžić održali su sastanak s predstavnicima temeljnih boračkih udruženja sa područja grada Zenica.

Povod sastanka je najavljena deložacija Nedžada Muharemovića, ratnog vojnog invalida iz stana koji je predmet sudskih postupaka.

Deložacija je najavljenja za 6. decembar 2017. godine radi provođenja presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog sastanka je iznalaženje rješenja za Nedžada Muharemovića i njegovu porodicu jer provođenjem presude Vrhovnog suda moraju napustiti stan koji su kupili i uknjižili pravo vlasništva 2002. godine. Međutim, zbog sudskih procesa vođenih u periodu povrata stanarskih prava naloženo je da se stan vrati prijeratnom korisniku Nerminu Prgudi.

Na sastanku su doneseni određeni zaključci a Gradonačelnik i njegovi saradnici su obećali da će zatražiti pomoć i od viših nivoa kako bi se ovaj problem što prije riješio.