Gradsko vijeće Zenica: Podržan nastavak saradnje Grada Zenica i ALBE Zenica u pružanju komunalnih usluga

Održana je 38. sjednica Gradskog vijeća Zenice, na kojoj je bilo 13 tačaka dnevnog reda.

Glavna od njih je Prijedlog Ugovora o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga za Grad Zenica i Prijedlog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Radi se o ugovoru između Grada Zenice i ALBE iz Berlina, koji predviđa produženje nastavka dugoročne saradnje uspostavljene 1998. godine.

Produženje saradnje bazira se na partnerstvu u društvu „ALBA Zenica“ d.o.o., sa udjelima 75% u korist ALBE i 25% u korist Grada Zenica.

Ciljevi ovog partnerstva se ogledaju u tome da cjelokupno područje grada Zenice bude pokriveno organizovanim prikupljanjem i odvozom otpada, kao i razvoju savremenog centra za upravljanje otpadom.

Nakon diskusije, Gradsko vijeće Zenice dalo je saglasnost na prijedloge ugovora o nastavku saradnje i obavljanju komunalnih djelatnosti.

Vijeće je usvojilo zaključak kojim se daje saglasnost JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica d.o.o. Zenica za upis hipoteke na nekretninama u vlasništvu Grada Zenica, radi osiguranja odgode plaćanja duga prema Upravi za indirektno oporezivanje u trajanju od jedne godine, a najkasnije do okončanja postupka.

Na ovoj sjednici vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o zamjeni parcele građevinskog zemljišta u vlasništvu društva „Termika“ d.o.o., radi potrebe izgradnje priključne saobraćajnice na kružni tok radi izmjene režima saobraćaja na magistralnoj cesti M-17 Poslovna zona 1, Dolača-Drivuša.

Gradsko vijeće Zenice nije podržalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period I-III 2019. godine.

Gradska uprava je imala obavezu dostaviti Izvještaj o izvršenju Budžeta, Gradskom vijeću na razmatranje. Grad Zenica neće trpjeti nikakve negativne posljedice zbog neusvajanja ovog izvještaja. Umjesto da kvalitetno diskutuju o važnim projektima i pitanjima za građane Zenice nova „grande koalicija“ je odbila tu priliku, kao i sam izvještaj. Nisu imali čak niti jednu primjedbu na dostavljeni izvještaj, a ipak su ga odbili“, izjavio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

U drugom dijelu sjednice usvojen je Prijedlog Odluke o ustupanju u vlasništvo stalnog sredstva Grada Zenica u vlasništvo Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, te Prijedlog Odluke o ustupanju stalnog sredstva Grada Zenica u vlasništvo Javnom preduzeću „Parking servis“ d.o.o. Zenica.

Gradski vijećnici nisu podržali Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica.