Gradsko vijeće Zenica usvojilo rebalans Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu

Vijećnici Gradskog vijeća Zenica su na današnjoj sjednici usvojili rebalans Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu u iznosu od 52.474.915,78 KM.

To predstavlja povećanje za dva posto više od usvojenog Budžeta za 2018. godinu odnosno 1.242.135,78 KM.

"Redovno izmirujemo sve naše obaveze, nije dovedena u pitanje tekuća likvidnost, niti nam prijeti opasnost od ostvarenja deficita i to ne predstavlja razloge za donošenje izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu", pojasnila je u uvodnom izlaganju Fatima Vojvodić, pomoćnica Gradonačelnika u Službi za privredu i finansije.

Prihodi i primici u Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu planirani su na osnovu ostvarenja za period januar - juni 2018. godine, makroekonomskih projekcija prihoda Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, te procjena budžetskih korisnika koji su nadležni za njihovu realizaciju.

Neke od stavki koje su uvećane ovim rebalansom su utrošak električne energije, održavanje zelenih površina sportskih igrališta, izrada projektne dokumentacije, izdaci za tekuće održavanje - putna mreža, tekući transfer za sport i kulturu, dok su otvorene pozicije za izmirenje poreznog duga NK Čelik po zaključenom Sporazumu između ovog nogometnog kluba i Porezne uprave Federacije BiH, na ime osnivačkog uloga Grada u JP "Zenicagas" te finansiranje rada ovog preduzeća, kao i za nabavku građevina.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je u svom obraćanju naveo da se ranije donesene odluke na Gradskom vijeću, kao što su reprogram NK Čelik, osnivanje JP "Zenicagas", otvaranje ambulante i prostorija mjesne zajednice u Lukovom Polju,  moraju realizirati.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo punjenjem budžeta kao i njegovom likvidnošću, ističući da Grad uredno izvršava preuzete obaveze, a da će prikupljena sredstva biti vraćena građanima kroz realizaciju projekata kojima će se poboljšati uslovi i kvalitet života na području grada Zenica.

Na sjednici su, između ostalog, usvojeni:

·         Prijedlog Odluke o davanju garancije Grada Zenica na zaduženje Zeničko-dobojskog kantona po Ugovoru o zajmu zaključenog između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH i Razvojne banke vijeća Evrope (CEB) za projekat "Izgradnja regionalnog vodovoda "Plava voda",

·         Prijedlog Odluke o prihvatanju granta Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja "SECO" (State Secretariat for Economic Affairs).

Također, vijećnici su prihvatili prijedloge sljedećih odluka:

·         Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana "Trg rudara",

·         Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana "Centar II" i

·         Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju dijela puta Zenica - Babino, dionica Kamenolom - Kula.