GV Zenica: Premijer ZDK-a hitno da povuče Prijedlog za ocjenu ustavnosti Odluke o taksama

Na početku 18. sjednice Gradskog vijeća Zenica, Gradonačelnik Fuad Kasumović predložio je dopunu dnevnog reda s Prijedlogom da se uputi zahtjev premijeru Zeničko-dobojskog kantona Miralemu Galijaševiću da povuče zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama upućen Ustavnom sudu FBiH. Nakon izjašnjavanja vijećnika Gradskog vijeća o ovom Prijedlogu, predsjedavajući Gradskog vijeća Goran Bulajić konstatovao je da je ovaj Prijedlog usvojen i razmatran je kao tačka 3. dnevnog reda. U raspravi o ovoj tački učestvovali su vijećnici Kenan Fetahagić, Spahija Kozlić, Sanjin Aldobašić, Almir Dračo i vijećnica Emina Tufekčić. Gradonačelnik je u svom izlaganju naglasio da su stvoreni uslovi da premijer Galijašević povuče zahtjev za ocjenu ustavnosti i dodao: "Gradsko vijeće i Gradonačelnik očekuju od premijera da zahtjev za ocjenu ustavnosti povuče već danas, hitno, kao što je hitno postupio povodom zahtjeva vijećnika Snage centra i A-SDA. Napominjem, to je bilo pravo premijera ali ne obaveza. On to svoje pravo nikada prije, a ni poslije nije koristio zbog čega sumnjamo da se radi o nečasnim radnjama". Sa 17 glasova za, 11 protiv i jednim uzdržanim glasom usvojen je prijedlog da se uputi zahtjev premijeru ZDK-a da povuče zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama upućen Ustavnom sudu FBiH.