Implementacija projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II - komponenta Zenica“ - rekonstrukcija vodnih objekata

Građani Zenice ovih dana su svjedoci izvođenja građevinskih radova na izgradnji šahtova za DMA zone koji se odvijaju u okviru projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda Bosna  i Hercegovina II“. Cilj radova, odnosno projekta je unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja kroz rekonstrukciju i zamjenu dotrajalih cjevovoda, rekonstrukciju vodnih objekata i jačanja kapaciteta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica. Uskoro će uslijediti i intenzivni radovi na rekonstrukciji vodozahvata, rezervoara  i pumpnih stanica.

Izgradnjom trideset revizionih okana raspoređenih po zonama, stvaraju se uslovi za uvođenje sistema telemetrijskog nadzora vodovodnih objekata i mreže za javno vodsnabdijevanje.

Na taj način, on-line praćenjem svih bitnih parametara na izvorištima, glavnim rezervoarima, pumpnim stanicama, DMA zonama i sistemu katodne zaštite, JP „ViK“ d.o.o. Zenica će biti među prvim preduzećima u regionu, koja su mogućnosti odmah uočiti nastala odstupanja i pravovremeno pristupiti njihovom otklanjanju.

Projekat „Vodosnabdijevanje i odvodnja  otpadnih voda Bosna  i Hercegovina  II - komponenta Zenica“ podrazumijeva ulaganja u sanaciju, rekonstruiranje i proširenje sistema vodosnabdijevanja, uključujući vodozahvate, postrojenje za prečišćavanje vode, pumpne stanice, rezervoare, dovodne cjevovode, distribucionu mrežu, uvođenje  savremenog sisitema  nadzora, izgradnju nove katodne zaštite za glavni dovodni cjevovod Kruščica – Zmajevac II i glavni dovodni cjevovod Kasapovići – Crkvice, zatim rekonstrukciju i nadogradnju upravne zgrade i pratećih objekata, te nabavku materijala, opreme, vozila i radnih mašina.

Implementacija cjelokupnog projekta se finansira kreditnim i grant sredstvima KfW i SECO u iznosu  od 21,5 miliona KM. Krajnji rezultat bit će moderan i pouzdan sistem koji će osigurati stabilno vodosnabdijevanje i odvodnju.