Izabrana najbolja arhitektonska idejna rješenja novog koncepta korištenja objekta Gradske kafane u Zenici

 

U gradskoj upravi danas su proglašeni najbolji radovi sa Arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rješenja novog koncepta korištenja objekta Gradske kafane u Zenici, zajedno sa trgom ispred i pored objekta.

Nakon što je Rješenjem gradonačelnika Grada Zenica od 21.03.2017.godine formirana Radna grupa za pripremu i raspisivanje konkursa za izradu idejnog rješenja adaptacije objekta Gradske kafane i uređenje prostora ispred i pored objekta na službeni Protokol Grada Zenica dostavljene su  šifrirane ponude.

Ocjenjivački žiri u procesu izbora najboljeg rješenja, nagrade je dodijelio slijedećim radovima:

1.   Prva nagrada (iznos 4000 KM): rad pod šifrom C9366, autori Tim Lativa d.o.o. u sastavu Dina Mesihović, Amila Rujanac, Mersiha Čerim i Sanja Bušatlić (kao saradnik).

Adresa: ul. Branilaca Sarajeva br.20/2, 71000 Sarajevo;

2.   Druga nagrada (iznos 1000 KM): rad pod šifrom J9248, autori: Zejd Kobilica, Jasmin Sirčo, Emina Alić i Ilma Kobilica.

Adresa: Curak 2/2, 71000 Sarajevo;

3.   Treća nagrada (iznos 500 KM): rad pod šifrom S2293, autor: ENTASIS d.o.o. Zenica.

Adresa: Štrosmajerova br.12., 72000 Zenica

Osnovni cilj konkursa bio je izabrati najkvalitetnije idejno rješenje čija bi implementacija trebala omogućiti da se objektu povrati funkcija Gradske kafane, prostorna atraktivnost i bitnost u široj slici grada.

Odluka o izboru i dodjeli nagrada učesnicima koji su ponudili najbolje idejno rješenje može se preuzeti ovdje.