Jesenja faza preventivne sistematske deratizacije

Obavljene pripreme

 

 

Preventivna sistematska deratizacija, jesenja faza , na području općine Zenica provest će se u periodu od 29. oktobra do 10. novembra ove godine.

Deratizaciju organizuje i sporvodi Kantovani zavod za javno zdravstvo Zenica i Higijensko-

-epidemiološka služba Javne ustanove Dom zdravlja Zenica.

Preventivnom deratizacijom bit će obuhvaćene javne i zelene površine u pojasu gradskih naselja,obale površinskih voda u gradskim i prigradskim zonama. Deponije kao i smjetljišta u gradskim naseljima, vaspitno-obraziovni i kulturni objekti, kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica, objekti javnih zdravstvenih ustanova, javni vodovodni objekti, stambene zgrade u užim gradskim zonama, vjerski objekti, kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim koletorima. Prostori privrednih i poslovnih preduzeća, sredstva javnog prevoza i objekti za pružanje usluga javne higijene, podrumi i tavani u stambenim zgradama.

Troškove deratizacije snisit će Zeničko-dobojski kanton i Općina Zenica.