Konstituisano Međuopćinsko vijeće za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom RD Mošćanica

Predsjedavajući vijeća je zenički načelnik Husejin Smajlović, a njegov zamjenik je Abid Drobo, predstavnik općine Travnik

Danas je u Zenici održana konstituirajuća sjednica Međuopćinskog vijeća za upravljanje čvrstim otpadom Privrednog društva Regionalna deponija Mošćanica.Za predsjedavajućeg vijeća izabran je načelnik zeničke općine Husejin Smajlović, a njegov zamjenik bit će Abid Drobo , predstavnik općine Travnik, pomoćnik načelnika za komunalne poslove.

Nakon usvajanja Poslovnika o radu Međuopćinskog vijeća za upravljanje čvrstim otpadom predstavnici općina Travnik, Visoko, Zavidovići, Vitez i Zenice informisani su o realizaciji Projekta upravljanja čvrstim otpadom i izgradnji Regionalne deponije Mošćanica, te korištenju usluga deponije od strane općina Zeničko.-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Konstaovano je da su se općine Zenica, Zavidovići, Busovača, Visoko, Žepče, Travnik i Novi Travnik uključile u projekat upravljanja i korištenja Regionalne deponije Mošćanica i opredijelile za dugoročno rješenje zbrinjavanja čvrtog komunalnog otpada iz svojih loklanioh zajednica.

Vijeće je pozvalo i druge općine ZE-DO i Srednjobosanskog kantona da najkasnije do 15. decembra 2008. godine pristupe projektu zbrinjavanja, upravljanja i korištenja Regionalne deponije Mošćanica , odnosno da obavijeste Međuopćinsko vijeće da nemaju interes ili želje da se uključe u projekat.

Danas u Zenici je zaključeno da općine koje ne ispoštuju navedeni rok pristupanja projektu, mogu to učiniti naknadno, ali pod drugim uslovima koji će se naknadno utvrditi.

Regionalna deponija Mošćanica će nakon 15. decembra uraditi analizu prispjelih izjašnjavanja i predložiti Međuopćinskom vijeću organizaciju i način poslovanja RDM .

Direktor Mošćanice će općinama dostaviti informacije o procedurama i mogučnostima obezbjeđenja kreditnih sredstava Svjetske banke za potrebe finansiranja postronjenja transfer stanica za čvrsti komunalni otpad.