Načelnici Zenice i Tuzle sa premijerom Federacije BiH

Utvrditi kriterije i principe za formiranje gradova

NAČELNICI TUZLE I ZENICE U VLADI FBiH: UTVRDITI KRITERIJE I PRINCIPE O FORMIRANJU GRADOVA

 

Sarajevo, 10.janura - Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković sa federalnim ministrima pravde Feliksom Vidovićem i prostornog uređenja Salkom Ophođašem primio je načelnike općina Tuzla i Zenica Jasmina Imamovića i Husejina Smajlovića sa saradnicima.

 

Tema sastanka, u čijem radu je učestvovao i sekretar Vlade Federacije BiH Ismet Trumić, bila je zakonska regulativa koja se odnosi na principe i uvjete za uspostavu gradova u Federaciji BiH, javila je Zeda.

 

Zaključeno je da se u što skorije vrijeme organizira sastanak predstavnika Saveza općina i gradova Federacije BiH i Vlade Federacije BiH koji bi rezultirao dogovorom o zajedničkom i sveobuhvatnom Programu aktivnosti, sa utvrđenom dinamikom i rokovima za pripremu određenih propisa, odnosno izmjena i dopuna već postojećih zakona koji se odnose na organizaciju lokalne samouprave.

 

Predstavnici Vlade FBiH očekuju sa ovog sastanka mišljenja i prijedloge o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi koji bi poslužili u definiranju konačnih, što konstruktivnijih rješenja. (Zeda)