Nepromijenjen stav Grada Zenica o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa s Kantonalnom bolnicom Zenica

Jučer je održana 42. sjednica Gradskog vijeća Zenica.

Iako nije planirana dnevnim redom koji je vijećnicima prethodno dostavljen u pismenoj formi, na samom početku sjednice razmatrana je aktuelna situacija povodom neriješenih imovinsko-pravnih odnosa između Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica i Grada Zenica.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je ponovio raniji stav Grad Zenica o pitanju rješavanja vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje koristi JU Kantonalna bolnica Zenica.

Gradonačelnik je potvrdio da postoji interes građana Zenice za realizaciju projekata čiji je cilj poboljšanje i unaprjeđenje kvaliteta usluga i ukupnog stanja u JU Kantonalna bolnica Zenica. Međutim, kako je naveo u obrazloženju stava Grada, radi se o imovini za čiju su kupovinu građani Zenice izdvajali sredstva pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća. "Naša je obaveza da štitimo imovinu naših građana. Spremni smo sporazumno riješiti ovaj problem. U potpunosti podržavamo realizaciju projekata JU Kantonalna bolnica Zenica. Ne tražimo novac od Zeničko-dobojskog kantona. Naš prijedlog je da sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona potpišemo sporazum o prenosu vlasništva nad zemljištem i objektima u krugu JU KBZ na JU KBZ uz uslov da Vlada obezbijedi sredstva za realizaciju nekog kapitalnog projekta za građane Zenice", istakao je gradonačelnik Kasumović.

Na ovoj sjednici razmatrano je nekoliko izvještaja o poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Zenica.

Vijećnici su podržali izvještaje o radu javnih ustanova u 2018. godini: Muzej Grada Zenica, Dom za stara lica te Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica.

Gradsko vijeće Zenica prihvatilo je i Informaciju o poslovanju Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica za 2018. godinu.

Također usvojen je Zaključak kojim se daje saglasnost Javnoj ustanovi "Dom zdravlja" Zenica za korištenje dijela nekretnina Grada Zenica, u svrhu izgradnje saobraćajne kolske veze sa bulevarom tzv. plavi put.