Nove opstrukcije u Gradskom vijeću Zenice

Gradsko vijeće Zenice nastavilo je danas 37. sjednicu, koja je prekinuta 29. maja 2019. godine nakon neusvajanja Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu.

Na samom početku sjednice gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović predložio je da današnjom sjednicom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća, s obzirom da Komisija za propise još uvijek nije donijela stav da li su vijećnici Gradskog vijeća ispoštovali procedure propisane Poslovnikom o radu Gradskog vijeća prilikom izbora nove predsjedavajuće Gradskog vijeća.

U uvodnom obraćanju gradonačelnik Kasumović je naglasio: "Nesporno je da nova većina može izabrati legalnim putem predsjedavajućeg kojeg želi, ali morate poštovati procedure i akte koje ste sami usvojili, a to su Statut Grada Zenice i Poslovnik o radu Gradskog vijeća".

Vijećnici nisu prihvatili prijedlog gradonačelnika Kasumovića i u nastavku sjednice razmatran je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu i rasporedu viška prihoda. U uvodnim napomenama pomoćnica Gradonačelnika za finansije Fatima Vojvodić je istakla da je u 2018. godini ostvaren višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima u iznosu od 5.031.414,96 KM. Predviđeno je da se višak sredstava rasporedi za obaveze Grada Zenica u osnivačkom udjelu u osnovnom kapitalu joint venture kompanije "Toplana Zenica" d.o.o. Zenica, otplatu dijela duga za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici, izgradnju gasovoda te druge kapitalne projekte za građane Zenice. Nakon izjašnjavanja o ovoj tački vijećnici nisu prihvatili Prijedlog zaključka o rasporedu viška prihoda.

Također, vijećnici nisu usvojili ni Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjene regulacionog plana "Trg rudara".

Uvidjevši da su namjere nove većine u Gradskom vijeću da blokira pitanja od izuzetne važnosti za razvoj i napredak grada Zenice i dobrobit njenih građana, gradonačelnik Fuad Kasumović povukao je preostale tačke sa dnevnog reda.

"Na kraju želim pojasniti građanima sljedeće, A-SDA i SDA imaju dogovor na nivou Kantona. A-SDA dobila je zauzvrat sve važne pozicije i sada na ovaj način vrše pritisak na Gradsku upravu da dobiju rukovodeće pozicije i u javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Zenica, ali to se neće desiti", poručio je gradonačelnik Kasumović.