OBAVIJEST

O održavanju javne rasprave u općini Zenici o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju i izmjenama Zakona o Univerzitetu Zenica

 

 

 

 

Shodno Zaključku Skupštine ZE-DO kantona o upućivanju u javnu raspravu Nacrta zakona o visokom obrazovanju i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JU Univerzitet u Zenici, Kantonalno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je donijelo Plan javne rasprave u svih dvanaest općina ZE-DO kantona.

Prema ovom Planu, javna rasprava u Zenici će se održati 19.11. (srijeda) 2008. u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 11,00 sati.

Javna rasprava će se obaviti uz učešće predstavnika visokoškolskih ustanova, studenata i studentskih asocijacija, predstavnika udruženja građana, nevladinih organizacija, političkih stranaka, javnih medija, kao i svih zainteresiranih subjekata sa područja općine Zenica.

NAPOMENA: Tekst nacrta oba zakona nalazi se na web stranici ZE-DO kantona www. zdk.ba.