OBAVIJEST O upućivanju na javnu raspravu Plana aktivnosti za zaštitu okoliša Kompanije Arcelor Mittal ZenicaVijeće općine Zenica je 21. 1. 2009. godine donijelo Zaključak broj: 01-01-23-1013/09 , kojim se Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija , odnosno zagađenja i usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za pogone i postrojenja kompanije Arcelor Mittal Zenica, upućuje na javnu raspravu.
Cilj javne rasprave je da se sadržaj Plana  aktivnosti za zaštitu okoliša kompanije Arcelor Mittal Zenica učini dostupnim građanima i široj javnosti  koji će svojim sugestijama , primbjedbama i konkretnim prijedlozima pomoći Kompaniji da sadržaj plana i njegove mjere učini što boljim i praktičnijim.Plan je dokument na osnovu kojeg će nadležno Federalno  ministarstvo Arcelor Mittalu izdati okolišnu dozvolu.
Dokument koji se upućuje na javnu  raspravu može se preuzeti   ovdje na  sajtu  u rubrici VIJEĆE,  Dokumenti pogledaj ovdje.