OBAVIJEST

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodicaVlada Zeničko-dobojskog kantona  je na  91. sjednici održanoj 29. 10. 2008. godine  utvrdila Nacrt  Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o dopunskim pravima  branilaca i članova njihovih porodica  i uputila ga u skupštinsku proceduru.Skupština  je 26.11.2008. godine  prihvatila  Nacrt Zakona i uputila ga na javnu raspravu u općine  kantona.
Javna rasprava  o  Nacrtu  zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica  održat će se u Zenici 24.12. 2008. godine  u 9,00 sati u velikoj sali Općine , Trg  BiH  broj 6.
Pozivaju se svi zainteresovani  građani da uzmu učešće u navedenoj raspravi .