Održan sastanak sa zakupcima na Gradskoj tržnici

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa saradnicima primio je danas u sali Gradskog vijeća zakupce sa zelene pijace koji već šesti dan štrajkuju tražeći povoljnije uslove za rad, posebno u zimskim mjesecima kada je drastično smanjen obim posla.

Sastanku je prisusvovala i direktorica JP "Tržnica" Zenica Selma Vidimlić.

Zakupci su iznijeli svoje nezadovoljstvo uslovima rada na tržnici, posebno cijenama zakupnine, kao i naredbom viših nivoa vlasti za registraciju u kategoriju trgovac pojedinac.

Kada je u pitanju smanjenje godišnje rezervacije u iznosu od 20% koju je uvela uprava JP "Tržnica", kazali su da se to smanjenje nije odnosilo na prodavce u dijelu zelene pijace, nego samo prodavce u zatvorenim boksovima tržnice.

Položaj zakupaca na zelenoj pijaci dodatno opterećuje i činjenica da su na snagu stupile Izmjene i dopune zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH kojima se propisuje obaveza registracije i uplate doprinosa za zakupce.

Gradonačelnik Fuad Kasumović izrazio je spremnost da pomogne zakupcima i u oviru zakonskih mogućnosti iznađe rješenje za zakupce na Gradskoj tržnici, koje neće destabilizirati poslovanje Javnog preduzeća "Tržnica".

Na kraju je dogovoreno da zakupci odrede svoje predstavnike koji će razgovarati sa upravom "Tržnice", Gradonačelnikom i predstavnicima resornih službi o konkretnim zahtjevima zakupaca.