Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Zenica

U četvrtak (28.09.2017. godine) održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Zenica kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg gosp. Jasmin Hodžić.

Na početku sjednice gradonačelnik gosp. Fuad Kasumović je predložio dopunu dnevnog reda s Prijedlogom da se uputi zahtjev Premijeru Zeničko-dobojskog kantona da povuče zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama upućen Ustavnom sudu FBiH i razmatranjem Informacije Komisije o provedenim procedurama u postupku prodaje Zeničkog odmarališta "Duće". Nakon izjašnjavanja vijećnika Gradskog vijeća o prijedlozima gradonačelnika, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća konstatovao je da prijedlozi za dopunu dnevnog reda nisu usvojeni.

Nakon jednoglasnog prihvaćanja predloženog dnevnog reda, Gradsko vijeće je usvojilo skraćenu verziju Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 21. septembra 2017. godine.

U okviru 2 tačke dnevnog reda Program organizovanja sezone grijanja 2017./2018. godina direktor JP "Grijanje" d.o.o. Zenica gosp. Sead Kaknjo upoznao je prisutne da su shodno materijalnim uslovima ovog preduzeća pripreme kvalitetno obavljenje, urađeno je nekoliko remonata podstanica i kompletne opreme. Napomenuo je da će prema obećanjima koje su predstavnici ovog prduzeća dobili od menadžmenta ArcelorMittal-a ova sezona biti bolja od prethodne i da se cijena neće mijenjati. Ipak grijna sezona neće početi 1. oktobra shodno zaključku Gradskog vijeća Zenica jer je u ArcelorMittalu u toku remont na visokoj peći. Nakon diskusije usvojena je Inicijativa vijećnice gđe Jasne Alibašić za ukidanje paušala građanima koji su privremeno isključeni ili se žele trajno isključiti sa sistema grijanja. Inicijativa se u daljoj proceduri proslijeđuje nadležnoj službi koja će na osnovu teksta inicijative pripremiti prijedlog akta. Usvojen je zaključak vijećnice gđe Amele Granić o izmjeni zaključka Gradskog vijeća Zenica od 22.06.2017. godine koji se odnosi na trajanje grijne sezone i to na način da grijna sezona počinje 1. oktobra 2017. godine i traje do 30. aprila 2018. godine uz napomenu da period od 1. do 15. oktobra 2017. godine i 15. do 30. aprila 2018. godine sistem isporuke toplotne energije bude na toplom režimu. Program organizovanja sezone grijanja 2017./2018. godina jednoglasno je usvojen uz zaključke Komisije za prostorno planiranje i ekologiju koja je prethodno razmatrala ovaj Program.

Na ovoj sjednici razmatrana je Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016. godini sa programom mjera za unaprjeđenje poljoprivrede u 2017. godini na području Grada Zenica. Za realizaciju ovog programa, iz Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu, obezbijeđena su sredstva u visini od 2.000.000,00 KM. Maksimalni iznos podsticaja koji može dobiti jedan podnosilac zahtjeva u Podršci poljoprivrednoj proizvodnji je 2.000,00 KM po osnovi jednog ili više podsticaja. Nakon provedene rasprave Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016. godini sa programom mjera za unaprjeđenje poljoprivrede u 2017. godini na području Grada Zenica uz prijedloge zaključaka Komisije za ekonomske odnose jednoglasno je usvojena.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period I-VI 2017. godine nije usvojen.

Takđer, nisu usvojeni prijedlozi slijedećih odluka i zaključaka:

·         Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“,

·         Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnom redu i miru,

·         Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom povodom zahtjeva HASS-Komerca d.o.o. Zenica,

·         Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica Elektrodistribucija Zenica u svrhu izgradnje KTS „Ušće“.

U daljem toku sjednice vijećnici su usvojili Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica u 2016. godini, prijedlog Odluke za osnivanje MZ „Osredak-Gradina“ i Inicijativu za izdvajanje naselja Lužnica iz sastava MZ „Puhovac“ i spajanje sa MZ „Varda“.

U okviru tačke Vijećnička pitanja, inicijative i pitanja uputili su slijedeći vijećnici: Sanja Renić, Nermin Mehić, Vahid Spahić i Mensud Keleštura.