Održana 16. sjednica Gradskog vijeća

Jučer je održana 16. sjednica Gradskog vijeća Zenica kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajuće Jasmin Hodžić.

Nakon prihvatanja dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen u pozivu za 16. sjednicu, usvojen je zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 02. novembra 2017. godine.

U okviru tačke Vijećnička pitanja, inicijative i pitanja uputili su slijedeći vijećnici: Sanja Renić, Đenan Dedić,  Sabina Delić, Almir Babajić, Hamid Kovačević, Rusmir Isak, Almir Dračo,  Vahid Spahić, Senad Bašić, Spahija Kozlić, Sinanudin Smriko, Ekrem Čosić, Emina Tufekčić, Mladen Simić, Ekrem Tuka, Nermin Mehić, Amela Granić i Jasmin Hodžić.

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća razmatrani su Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je u uvodnom izlaganju naglasio da je ovaj Nacrt budžeta socijalni, infrastrukturni i razvojni.

Pomoćnica Gradonačelnika u Službi za privredu i finansije Fatima Vojvodić je istakla da je budžet Grada ključni dokument kojim se određuje politika finansiranja aktivnosti i programa iz djelokruga nadležnosti Grada kao lokalne samouprave. Ovim Nacrtom planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu 49.402.280,00 KM i višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine u iznosu od 4.000.000,00 KM odnosno ukupno 53.402.280,00 KM.

Nakon provedene diskusije vijećnici su usvojili Nacrt Budžeta Grada Zenica uz obavezu provođenja javne rasprave u trajanju od deset dana i dostavljanja Nacrta subjektima koji su učestvovali na javnoj raspravi. Također je usvojen Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu.

 U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnom redu i miru.

Gradonačelnik je izvijestio prisutne da će radno vrijeme ugostiteljskih objekata u gradu Zenica od 1.12.2017. – 31.1.2018. godine biti produženo do 2,00 sata ujutro.

 Razmatrani su i usvojeni prijedlozi slijedećih odluka:

·         Prijedlog Odluke o uspostavljanju Poslovne zone „Zenica 1“,

·         Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I,

·         Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim taksama,

·         Prijedlog Odluke o izdvajanju naselja Lužnice iz sastava MZ „Puhovac“ i spajanja sa MZ „Varda“.

Pored Nacrta Budžeta, najviše pažnje posvećeno je Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem. Prema ovoj Odluci brisana je odredba kojom se potrošači obavezuju da za vrijeme privremenog prestanka preuzimanja toplotne energije plaćaju Distributeru na ime angažovane toplotne energije za grijanje stambenog prostora potrošača paušal u iznosu od 10% cijene grijanja KM/m2, izuzev u slučaju više sile.  

Nakon provedene rasprave i izjašnjavanja vijećnika Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem je usvojen a Odluka će se primjenjivati od 15. aprila 2018. godine.

Usvojena je Inicijativa za osnivanje MZ "Zahići - Živkovići", dok je na prijedlog Gradonačelnika sa dnevnog reda povučena Inicijativa za osnivanje "MZ Pridražići".  

Razmatrana je a zatim i usvojena Inicijativa za izradu registra kućnih ljubimaca (pasa i mačaka) čiji je podnosilac vijećnik Ekrem Čosić.

Na kraju, usvojen je prijedlog o razrješenju Samira Lemeša dužnosti člana Ocjenjivačkog suda.