Održana 30. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Gradsko vijeće Zenica održalo je 30. sjednicu na čijem su dnevnom redu uglavnom bili izvještaji izvještaji o poslovanju javnih preduzeća i ustanova.

Na samom početku sjednice vijećnici su razmatrali Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period I-IX 2018. godine. U uvodnim napomenama je naglašeno da su u periodu 01.01.-30.09.2018. godine ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta u iznosu od 37.294.423,89 KM, što je za 3.083.926,55 KM ili 9% veće u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2017. godine.

Rashodi i izdaci Budžeta u izvještajnom periodu iznose 28.709.598,16 KM i u odnosu na izvršenje u istom periodu 2017. godine veći su za 2.346.645,31 KM ili 9%.

Shodno ukupnom stanju punjenje Budžeta i naplata budžetskih prihoda odvijala se u planiranim okvirima, a obaveze prema budžetskim korisnicima i ugovorene obaveze izvršavane su blagovremeno.

U okviru razmatranja ove tačke, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović pozvao je predstavnike klubova političkih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću Zenice da se pridruže sastancima koji će biti održani u Gradskoj upravi povodom pripreme Nacrta Budžeta Grada Zenica za 2019. godinu.

Nakon izjašnjavanja vijećnici nisu podržali ovaj izvještaj.  

Razmatrani su i usvojeni Izvještaj o radu JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica za 2017. godinu, kao i Izvještaj o poslovanju JP "Gradsko groblje" d.o.o. Zenica za 2017. godinu.

Uz pohvale Upravi i zaposlenicima usvojeni su izvještaji o radu javnih ustanova u 2017. godini: Bosansko narodno pozorište Zenica, Opća biblioteka u Zenici i Muzej Grada Zenica.

Vijećnici su podržali Odluku o dodjeli građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zenica licima izabranim u projektu oporavka od poplava i klizišta iz maja i avgusta 2014. godine, a koja usljed teških materijalnih i socijalnih okolnosti nisu u prilici da iz vlastitih sredstava obezbijede parcele za svoje stambeno zbrinjavanje.

"Ovo je izuzetno važna Odluka za sedam porodica kojima će biti dodijeljene parcele. Radi se o najugroženijim licima koja nisu bila u mogućnosti obezbijediti parcele za svoje stambeno zbrinjavanje. Na ovaj način želimo pomoći tim ljudima", rekao je gradonačelnik Fuad Kasumović.