Održana 41. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Jučer je održana 41. sjednica Gradskog vijeća Zenica.

U prvom dijelu sjednice vijećnici su preispitivali ranije donesene zaključke povodom razmatranja stanja na Deponiji industrijskog otpada "Rača" te aktuelne problematike u JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica.

Nakon duge rasprave o Zahtjevu ArcelorMittala d.o.o. Zenica za preispitivanje akta Gradskog vijeća Grada Zenica o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji Deponije industrijskog otpada "Rača" donesenog na osnovu Mišljenja Pravnog savjeta Gradonačelnika i pojedinačnog izjašnjavanja vijećnika, prijedlog za stavljanje van snage Zaključka Gradskog vijeća Zenica od 05.03.2019. godine nije dobio potrebnu većinu. 

Vijećnici su razmatrali Zahtjev za preispitivanje Zaključka Gradskog vijeća povodom razmatranja prijedloga mjera za rješavanje aktuelne problematike u JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica, a kojim se zadužuje Gradonačelnik da dodijeli JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica 400.000,00 KM subvencioniranih sredstava na ime interventne pomoći, kao i 150.000,00 KM od septembra do decembra, od čega bi 100.000,00 KM išlo Poreskoj upravi za reprogram i 50.000,00 KM za nabavku voznih jedinica, također iz subvencioniranih sredstava.

U uvodnim napomenama Sekretar Gradske uprave je obrazložio da ovaj zaključak nije u skladu sa Budžetom Grada Zenica za 2019. godinu i Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2019. godinu. Stoga nije moguće izvršiti tako donesen zaključak Gradskog vijeća Zenica.    

Poslije iscrpne rasprave o aktuelnoj problematici u Zenicatransu vijećnici nisu prihvatili prijedlog Gradonačelnika da se sporni zaključak stavi van snage.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o poslovanju JP "Grijanje" d.o.o. Zenica za period 01.01.-31.12.2018. godine i Program organizovanja sezone grijanja 2019/2020. godina.

U skladu sa Programom sezona grijanja 2019./2020. planira se u trajanju od šest mjeseci počevši od 15.10.2019. godine do 15.04.2020. godine, uz mogućnost da sezona grijanja počne i prije 15.10.2019. godine ukoliko to bude potrebno s obzirom na vanjske temperature zraka.

Gradsko vijeće Zenica podržalo je inicijativu Đenana Dedića za održavanje tematske sjednice na temu "Stanje sporta u Gradu Zenica".

Na ovoj sjednici usvojeni su Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za spajanje lokalne ceste za Perin Han na raskrsnicu s kružnim tokom na M-17 s malim urbanim kružnim tokom i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju lokalne ceste Pojske-Rebrovac, MZ "Pojske".

Također, vijećnici su podržali Prijedlog Odluke o proširenju javnog puta u naselju Hamida, Mjesna zajednica "Novo Radakovo".