Održana 42.sjednica Vijeća općine Zenica

O ekologiji ponovo 26. juna


Na jučerašnjoj sjednici Vijeće Općine Zenica  razmatralo je 19 tačaka dnevnog reda.Najveću pažnju vijećnici su  poklonili Prijedlogu odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju spojnog puta na pravcu Zona-Pečuj-Novi most Kanal u Zenici, KO Gračanica.Komisija  za prostorno  planiranje i ekologiju predložila je da se  nabvedeni prijedlog   pretvori u nacrt odluke, te da se dopuni Saobraćajnom studijom, te da se uputi na javnu raspravu.Iako su stav Komisije podržali i neki vijećnici,  nakon duge diskusije  Vijeće je usvojilo  materijal
koga je ponudio predlagač čime su započete aktivnosti na stvaranju pretpostavki za gradnju puta Zona-Pečuj-Novi most Kanal Zenica .
Vijeće je  prihvatilo Informaciju o realizaciji sezone grijanja 2007/2008. godine Javnog  preduzeće Grijanje s tim da se ranije prihvaćeni zaključci vezani za realizaciju projekta grijanja grada aktueliziraju.
Zavod za zaštitu i ekologiju  Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ vijećnike je upoznao sa rezultatima mjerenja zagađenosti zraka u Zenici u prvom kvartalu ove godine.Konstatovano je da je u analiziranom periodu došlo do prekomijernog povećanja polutana u zraku .Zagađivači zeničkog zraka su sumpor dioksid, lebdeće čestice, taložni prah, olovo, kadmij, željezo i cink.
Predstavnik Foruma građana  ovim povodom kazao je da je udruženje pokrenulo peticiju  Integralna željezara Da, ali aerozagađenje Ne.Sugerisano je da se ubuduće na određenim mjestima u gradu mjeri i buka , a osnovna zamjerka informaciji o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka u Zenici što ne nudi prijedlog mjera .O ovoj temi  Vijeće će  zakazati tematsku sjednicu podkraj  juna, a konstatovano je da je  u toku procedura izrade Ekološkog akcionog plana  za Zenicu.
Na dnevnom redu sjednice  našle su se informacije o preduzetim aktivnostima i rezultatima  mjera revizije korisnika stalne  osnovne novčane pomoći, realizaciji Programa 13. MKM „Zeničko proljeće“, o izgradnji  objekta Muzeja grada i informacija o stanju  u oblasti poljoprivrede na području općine Zenica.Sve su jednoglasno usvojene.
Usvojen je i Prijedlog Strategije o partnerstvu između općine Zenica i građana, te prijedlozi odluka  o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na teritoriji općine Zenica, odluke o dopuni Odluke o prestanku JU DC“Most“_Centar za porodično zbrinjavanje, odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju statusa javnih preduzeća : za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica , Grijanje, Tržnica sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o Javnim preduzećima.
Na  jučerašnjoj sjednici  Vijeće je prihvatilo inicijativu MZ Briznik  za fiormiranje Mjesne zajednice Varda.
Usvojen je i Zaključak o raspisivanju tendera  za prodaju objekta u Radnoj zoni „Zenica-1“, a podnesen je izvještaj o sprovedenim izborima  za Skupštinu Mjesne zajednice „Gorica“.