Održana 44.sjednica Vijeća Općine Zenica

Neophodan monitoring okoliša u Kompaniji Mittal i Zenici

 

 

Vijeće Općine Zenica danas je održalo 44. redovnu sjednicu na kojoj je prihvatilo prijedlog odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja te prijedlog odluke o dodjeli stanova boračkim populacijama u objektu Lamela A u naselju Lukovo polje.

Ova odluka je proizašla iz obaveze koju je Općina Zenica preuzela Protokolom kojeg je potisala sa Ministarstvom za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.

Općina i Kanton obezbijedili su 28 stambenih jedinica koji su, prema općinskim kriterijima u saradnji sa boračkim populacijama podijeljeni.

Vijećnici su informisani o realizaciji projekta izgradnje Gradske arene.Projekat će koštati 33 miliona maraka,a bit će završen početkom iduće godine .Rok završetka objekta prolongirali su tenderi za opremanje objekta.

Na današnjoj sjednici usvojen je Elaborat o preuzimanju zemljišta iz posjeda RMU Zenica na lokalitetima Raspotočja i Brista i donesena rješenja kojim se legalizuju privredni objekti izgrađeni tokom proteklih godina na tim područjima.Pravne pretpostavke za provođenje procedura u smislu uerđenja imovinsko-pravnog statusa izgrađenih objekata na zemljištu u rudničkim zonama stečene su nakon ovogodišnjeg stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu.S tim u vezi Vijeće je utvrdilo iznos naknade za zemljište od 25 KM za kvadratni metar.

Usvojen je prijedlog rješenja o dodjeli putem konkursa na korištenje radi građenja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, površine 2450 kvadratnih metara u k.o. Zenica privrednom društvu „FITING“ d.o.o. Zenica, i isto toliko zemljišta privrednom društvu „PULMONT“ d.o.o. Zenica.

Posebnu pažnju vijećnici su posvetili realizaciji zaključaka Vijeća o zaštiti okoliša kod pokretanja integralne proizvodnje u kompaniji Arcelor Mittal Zenica.

Vijeće posebno ističe važnost vršenja inspekcijskog nadzora i kontrole emisije , kao i provođenja i poštivanja mjera za smanjenje zagađenja okiliša. Upućen je zahtjev

Federalnoj upravi za inspekcije da izvrše inspekcijske preglede u Arcelor Mittalu i nadzor svih drugih zagađivača zeničkog zraka u cilju poduzimanja mjera za izradu planova akti- vnosti i izdavanja akolinskih dozvola.Federalni inspektori će taj zadatak izvršiti u septembru ove godine.

Vijeće općine Zenica će analizirati provođenje mjera zaštite okoliša u Arcelor Mittalu u skladu sa planovima prilagođavanja i okolinskim propisima, a na osnovu stručnih izvještaja pripremljenih od strane Kompanije i ustanove zadužene za monitoring.Analizirat će i provođenje mjera zaštite okoliša i kod drugih zagađivača u skladu sa okolinskim propisima.