Održana druga sjednica Vijeća općine Zenica

Poduzete mjere za bolju sigurnost građanaDanas je održana prva radna sjednica Vijeća općine Zenica u novom sazivu.Nakon što su vijećnici postavili vijećnička pitanja , razmotrili su  i usvojili Nacrt programa  rada Vijeća općine Zenica za iduću godinu.
 Amir Gazić, načelnik Policijske uprave  Zenica vijećnike Vijeća oćine Zenica informisao o stanju bezbjednosti u  našem gradu.Ponovio je informacije da su se  u vrijeme bajramskih praznika dogodila tri ubistva .Izvršioci su lica koja su već procesuirana.Formiran je štab za praćenje situacije i pojačane ativnosti na stvaranju uslova za veću  sigurnost  građana.
Potvrdio je  da su pri kraju pripreme projekta kojim će devet najfrekventnijih  mjesta u Zenici  biti 24 sata pod  video nadzorom.Govorio je i o drugim preventivni m mjherama koje poduzima ju pripadnici policijske uprave na području Zenice.
Vijećnici su izrazili zabrinutost zbog  nemilih događaja u Zenici .Dali su podršku mjerama koje poduzima Ministarsvo unutrašnjih poslova  Zeničko-dobojskog kantona  da se stanje prevenira  i život građana učini bezbjednijim.
Na današnjoj sjednici Vijeće Općine  formiralo je  stalne komisije Vijeća i razmatralo  prijedlog odluke o privremenom  finansiranju općine Zenica za period januar-mart 2009. godinu.
Iz objektivnih razloga  općina Zenica neće donijeti budžet prije početka fiskalne godine , kazao je na sjednici Vijeća Dževad Selimović, pomoćnik načelnika za budžet i finansije.Neophodnost donošenja Odluke o privremenom  finansiranju obrazložio je činjenicom da su u oktobru 2008. godine provedeni općinski izbori,čiji su rezultati potvrđeni tek u  novembru  ove godine, kada je održana i konstutuirajuća sjednica općinskog vijeća.Iz navedenih razloga nije bila moguća redovna procedura  donošenja Budžeta općine Zenica , počev od  pripreme nacrta , provođenja javne rasprave do usvajanja  prijedloga budžeta.
Drugi razlog za donošenuje privremene odluke o finansiranju je reforma poreskog sistema  u našoj zemlji. Primjena Zakona o porezu na dohodak će bitno uticati na strukturu poreznih prihoda kantona i općine.
Vijećnici su , uvažavajući navedene razloge jednoglasno donijeli Odluku o privremenom finansiranju općine Zenica  za period januar-mart 2009. godine i tako stvorili uvjete  za kontinuirano funkcionisanje lokalne  samouoprave.
Danas se u Zenici raspravljalo i o  problematici grijanja grada  u sezoni 2008/2009. godine.Vijećnici su insistirali da se građanima na vrijeme daju istinite informacije kad je grijanje u pitanju.Iako su neki vijećnici izrazili sumnju da bi moglo doći do povećanja cijene grijanja već u januaru, zaključak Vijeća je da se cijena grijanja za građane Zenice neće mijenjati.
Zeničko vijeće usvojilo je informaciju o starateljstvu kao obliku zaštite maloljetnih osoba bez roditeljskog staranja i punoljetnim osobama koje nisu  sposobne  ili koje nisu u mogučnosti  starati se o sebi, svojim roditeljima , interesima i obavezama.
Informaciju o stanju zagađenosti zraka u Zenici za protekla tri mjeseca  vijećnici će razmatrati na posebnoj sjednici kada dobiju izvještaj federalne inspekcije o radu postrojenja  u ArcelorMittalu te informaciju o dobivenim okolišnim dozvolama  za postrojenja u toj  kompaniji.
Plan dekoracije  grada za 2009. godinu prihvaćen je uz troškovnik za njegovu realizaciju od 80 000 KM. Ta suma  nije mijenjana  posljednje  tri godine.
Donesena je i Oluka o osnivanju mjesne zajednice Varda za područje naseljenog mjesta Varda.
Ovo područje  ranije je bilo u sastavu mjesne zajednice Briznik.