Održana radionica na temu "Monitoring i evaluacija u BiH"

Danas je u velikoj sali Gradskog vijeća za predstavnike gradske uprave održana radionica na temu "Monitoring i evaluacija u BiH". Ova radionica je organizirana u dva grada, Zenici i Tuzli, a u okviru saradnje na Programu urbanog partnerstva Svjetske banke i Republike Austrije koji je usmjeren ka zemljama jugoistočne Evrope, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Lokalna uprava Zenica se uključila u Program urbanog partnerstva još 2012. godine, kada je bila dio projekta "Gradovi bez korupcije", što je rezultiralo izradom Strateškog i akcionog plana borbe protiv korupcije, a od 2015. učestvuje u komponenti jačanja intergriteta. Ove godine učestvuje u programu "Samoprocjena općinskih - gradskih finansija".

Radionicu je otvorio Gradonačelnik koji je pozdravio prisutne i zahvalio se predstavnicama Svjetske banke ističući značaj edukacija svih vrsta za državne službenike gradske uprave.

Uvodne riječi o programu radionice dala je Tamara Nikolić, saradnica za operacije Svjetske banke, dok su prezentacije držale ekspertkinje ove organizacije za javni sektor i društveni razvoj, Elena Georgieva-Andonovska i Sandra Kdolsky.