ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Rača zajednička briga Općine Zenica i Mittal


Vijeće Općine Zenica je  na današnjoj sjednici  razmatralo   izvještaje o prošlogodišnjem radu  Kantonalnog pravobranilaštva  Zenica  i zeničkih  javnih ustanova : Doma zdravlja, Apoteka „Zdravlje“, Doma i porodice te Centra  za socijalni rad.Uz te materijale  vijećnici su usvojili i  njihove izvještaje o finansijskom poslovanju kao i   planove rada za ovu godinu.
Posebnu pažnju vijećnika izazvala je informacija o aktuelnom stanju na deponiji metalurškog otpada Rača.Željko Perić je izrazio nezadovoljstvo , što se za protekli period, po njegovom mišljenju, nije uradilo gotovo ništa na sanaciji  odlagališta  koje predstavlja  opasnost za  naselja koja se nalaze u njegovoj  blizini, kao i za one koji vrše eksploataciju  na tom terenu.
Muhamed Pašić,  savjetnik načelnika,  obrazložio je cilj informacije koju je radna grupa  proslijedila vijećnicima.
Tražeći od vijećnika da daju saglasnost na ponuđene zaključke uz informaciju, kazao je da je Rača zajednički problem Općine Zenica i  Arcelor Mitala.
Sa Mitalom je  razgovarano o ovom pitanju , a rezultat tih sastanaka je pripremljen prijedlog protokola iz koga proizilaze zajednička ulaganja u sanaciju odlagališta.
Procjenjuje se da bi te aktivnosti koštakle oko 800 000 KM.
Vijećnici su dali saglasnost načelniku Smjaloviću da  potpiše protokol  sa kompanijom Arcelor Mittal d.o.o. Zenica o zajedničkom finansiranju  izrade Elaborata o inženjersko-geološkim , geomehaničkim i hidrogeološkim  karakteristikama  terena Rača, te izradi Projekta sanacije deponije i realizaciju nužne  sanacije  u skladu sa tim Projektom.
Nakon sanacije  stanja na adlagalištu, stvorit će se uslovi za eksploataciju  metalurškog otpada  na tehnički propisan i sigurnosno prihvatljiv način.Uspostavila bi se  kontrola i nadzor  u skladu sa Zakonom , normama i izdatim certifikatima.
Vijeće općine Zenica  usvojilo je Odluku kojom  se  utvrđuje cijena građevinskog zemljišta po kvadratnom metru  korisne stambene  površine. U općini Zenica ona sada iznosi  hiljadu konvertibilnih maraka.
Na današnjoj sjednici usvoje  je i  nacrt  Odluke o organizaciji i sigurnosti  saobraćaja  na cestama u općini Zenica, kao i nacrt  Strategije  o partnerstvu između Općine Zenica injenih građana.